Logo Staples

Certificaten & Regelgeving

Kwaliteitsmanagementsysteem

Ons ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem garandeert dat de verkoop en distributie van onze producten verloopt via de hoogste standaards. Regelmatige beoordelingen zorgen ervoor dat het hoogste niveau van klanttevredenheid gehandhaafd blijft.

Milieu- en arbomanagementsystemen

Ook voor ons milieumanagementsysteem en ons arbomanagementsysteem zijn wij gecertificeerd. ISO 14001 is een internationale norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen.

ISO 45001 is een internationale norm die eisen stelt aan een arbomanagementsysteem van een organisatie en heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, dat wil zeggen op alle factoren die de veiligheid en gezondheid van medewerkers beïnvloeden.

FSC certificering

In 2014 heeft Staples Inc. (VS) een wereldwijde overeenkomst afgesloten met FSC. FSC is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een verantwoord beheerd bos. Voor uw gemak treft u in al onze uitingen bij de FSC gecertificeerde producten het FSC logo aan. Met de global agreement kunt u ervan op aan dat de producten door Staples geleverd als FSC ook daadwerkelijk FSC zijn.

FIRA - Compleet MVO-rapport (voormalig Goud)

Sinds 2012 werkt Staples samen met FIRA. FIRA faciliteert bedrijven bij het samenstellen van hun MVO-rapport en verifieert de informatie. Dit houdt in dat voor alle claims de onderbouwing moet worden aangereikt, zodat klanten en belangstellenden weten dat de informatie betrouwbaar is. Deze werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, de Sustainable Development Goals en GRI.

Het MVO-rapport wordt na de toetsing gepubliceerd in het MVO-Register, het nieuwe, in 2019 opgerichte online MVO-platform van Stichting MVO Register. Voor uw gemak zijn onze MVO-prestaties overzichtelijk samengevat in een MVO-brochure.

Certificaten CO2-neutraal

Staples Nederland wil haar steentje bijdragen om verdere verwarming van de aarde tegen te gaan. Daarom wordt al sinds 2011 jaarlijks de Carbon Footprint berekend conform het GHG-protocol. Uiteraard ligt de focus continu op het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarnaast kiest Staples ervoor om jaarlijks haar gehele CO2-uitstoot vrijwillig te compenseren en daarmee te investeren in de realisatie van nieuwe duurzame technologie projecten elders in de wereld. Dat gaat via de aankoop van Verified Carbon Standaard (VCS) credits. De Verified Carbon Standaard geldt als één van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor CO2 credits, en wordt ondersteund door het World Economic Forum (WEF) en het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Eind 2015 is besloten om met terugwerkende kracht ook de CO2-uitstoot die vrijkomt als gevolg van het transport van alle uitgaande leveringen, te berekenen en te compenseren. Daarmee opereert én levert Staples sinds 2014 geheel CO2-neutraal.

EU CSR Report 2019

Contact
close

Een persoonlijk gesprek

U kunt een Staples-accountmanager bellen op het volgende nummer:

0800 38560

U kunt ook het onderstaande formulier invullen. Een van onze accountmanagers zal dan snel contact met u opnemen.

Get Help NL

Form
Submit